Home Rok 2014/2015
Projekty PDF Drukuj Email

 

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

 

I n t e r n a t i o n a l

 

K i n d e r g a r t e n

 

 

W dniach od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r. przedszkole uczestniczyło w projekcie edukacyjnym International Kindergarten organizowanym przez stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny Olsztyn. Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą projektu jest edukacja międzykulturowa, budowanie postawy tolerancji oraz wrażliwości kulturowej wśród dzieci. Podczas realizacji projektu przedszkole gościło przedstawiciela Indii oraz Brazylii, którzy podczas spotkań z dziećmi przybliżyli kulturę oraz tradycje państw, które reprezentowali. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy, które uczyły współpracy oraz tolerancji.

Koordynator projektu: Przemysław Fabisiak

 

 


 

 

eTwinning to współpraca szkół europejskich, która odbywa się  przy pomocy mediów elektronicznych, a także upowszechnia szkolenia nauczycieli. eTwinning jest jedynym programem Unii Europejskiej, który zajmuje się popularyzacją idei wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w placówkach europejskich. Projekty realizowane poprzez platformę eTwinning zakładają komunikację pomiędzy szkołami i wspólne wykonywanie zadań za pośrednictwem Internetu, co prowadzi do wzajemnej współpracy opartej na wykonywaniu wspólnych działań, a także wymianie informacji i materiałów do nauki.

W programie eTwinning biorą udział wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Macedonia, Norwegia i Turcja, jak i również kraje sąsiadujące z Unią Europejską jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja.

Najważniejsze w projektach realizowanych przez eTwinning są:

  • wykorzystanie nowoczesnych form przekazywania danych jak Internet, komputer, aparat cyfrowy, kamera czy tablica multimedialna. Są to formy przekazu atrakcyjne dla dzieci, które inspirują i zachęcają je do działalności;
  • nauka języków obcych, obycie dziecka z językiem i kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;
  • tematyka projektu jest związana z podstawą programową, a prezentowane treści realizowane są z użyciem aktywnych metod pracy z dzieckiem, co sprzyja lepszemu przyswajaniu informacji przez dzieci.

 

W roku 2014/2015 nasze przedszkole brało udział w dwóch projektach:

Listopad/grudzień 2014r. – Hapy New Year, w którym dzieci własnoręcznie wykonały kartki świąteczne i wysyłały do innych szkół i przedszkoli w innych krajach. Nasze przedszkole otrzymało kartki pocztowe ze szkoły podstawowej w Ukrainie. Wymienialiśmy się również informacjami  na temat Świąt Bożego Narodzenia. Celem było poznanie obyczajów i tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach.

Październik 2014 – czerwiec 2015 – In the country of mathematics,  którego celem było ukazanie świata matematyki w codziennym życiu. Łączyliśmy matematykę ze sztuką, szukaliśmy matematyki w przyrodzie, bawiliśmy się materiałem przyrodniczym z wykorzystaniem zabaw matematycznych. Na profilu dokumentowaliśmy swoją pracę w postaci zdjęć, filmów, prezentacji.

 

Koordynator projektu: Emilia Grzywacz

 


 

 

Akademia Wyobraźni Play-Doh to Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki wykonywania prac, uczą się korzystać z przyrządów ogólnodostępnych w przedszkolu do modelowania ciastoliny.

Koordynatorzy projektu: Maria Gutowska, Maria Pytlakowska, Emilia Grzywacz

 

 


 

 

„Tydzień dla Ziemi”.

 

Akcja „Tydzień dla Ziemi” to wspólne działania organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, którego  głównym organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Akcja w przedszkolu realizowana była w miesiącu kwietniu 2015 r., podczas którego zrealizowano trzy następujące dziania:

 

Bieg dla Ziemi. Dnia 27 kwietnia 2015 r. wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 21 w Olsztynie zorganizowaliśmy BIEG DLA ZIEMI. Wszystkie dzieci tego dnia ubrały się w kolorach niebiesko – zielonych. W grupach odbyły się pogadanki na temat ekologii, dlaczego należy dbać o przyrodę, naszą planetę. Przed startem dzieci zaprezentowały wiersze o Ziemi. Trasa naszego biegu przebiegała nad Jeziorem Długim graniczącym z Lasem Miejskim. Głównym celem biegu było zwrócenie uwagi dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej na konieczność dbania o środowisko oraz na różne formy aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

 

Przyroda bez zużytych baterii. Dnia 29 kwietnia odbył się happening ekologiczny. Przedszkolaki przeszły ulicami osiedla z transparentami, rozdawały ulotki na temat właściwego postępowania z bateriami. Chcieliśmy w ten sposób uświadomić społeczność lokalną jak toksyczne mogą być baterie dla środowiska i zdrowia, że należy je wyrzucać do specjalnych pojemników, oznaczonych napisem „Zużyte baterie”. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z akumulatorków, które w przeciwieństwie do baterii są wielokrotnego użytku.

 

Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu. Kwiecień był miesiącem, w którym wiele tematów dotyczyło przyrody oraz zwierząt. W pierwszym tygodniu kwietnia grupa druga zorganizowała zbiórkę cebulek i kwiatów, z czego powstał wiosenny ogródek. Rośliny zostały posadzone w ogródku przedszkolnym, gdzie dzieci mogły je obserwować, podlewać i pielęgnować. Przedszkolaki chodziły na spacery do pobliskiego lasu, na łąkę, gdzie oglądały owady, rozpoznawały kwiaty. Odmienił się również mały ogródek przed naszym przedszkolem, gdzie zostały posadzone drzewka, krzewy i kwiaty, które dzieci codziennie obserwują, zauważając zmiany zachodzące w ich wyglądzie oraz owady odwiedzające nasz nowy ogródek.

 

Koordynator projektu: Marta Dwórznicka

 

 

 


 

 

 

"Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej,

Zielonej Flagi"

 

We wrześniu 2009 roku nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego Programu Szkoły dla Ekorozwoju, który zakłada przyznawanie Certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i Zielonej Flagi. Dnia 28 maja 2010 roku w Warszawie na IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 2010 uhonorowane zostały placówki, które wyróżniają się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju w praktyce, edukują, współpracują ze społecznościami lokalnymi i monitorują swoje oddziaływanie na środowisko. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się nasze przedszkole, które otrzymało Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Przyznany był pierwszym stopniem w drodze do zdobycia certyfikatu Zielonej Flagi.

Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.

Certyfikat „Zielonej Flagi" jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.

 

Rok 2010 – przedszkole uzyskało: Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Rok 2011 – przedszkole uzyskało tytuł Zielonej Flagi.

Rok 2012 – przedszkole uzyskało: Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Rok 2013 – przedszkole uzyskało tytuł Zielonej Flagi.

Rok 2014 – przedszkole uzyskało tytuł Zielonej Flagi.

Koordynator projektu: Maria Pytlakowska, Marta Dwórznicka

 


 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ

 

Organizatorem akcji wprowadzenia Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej w olsztyńskich przedszkolach jest WORD Olsztyn i Michelin Polska. Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej ma na celu budowanie u dzieci świadomości zagrożeń, na które są narażone będąc uczestnikami ruchu drogowego, a także uczenie ich właściwych reakcji na napotkane niebezpieczeństwa. „Autochodzik” jest zestawem edukacyjnym dostosowanym do percepcji i poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku 3-6 lat. Daje on szerokie możliwości nauki ruchu drogowego poprzez zabawę, a w szczególności pozwala na:

◾tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu podwyższenia bezpieczeństwa własnego i innych,

◾zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi,

◾symulowanie sytuacji spotykanych w życiu codziennym - ulica, zebra, znaki drogowe, samochody ułatwiają dzieciom, identyfikowanie, rozumienie i zapamiętywanie zdarzeń drogowych.

 

Koordynator projektu: Emilia Grzywacz

 


 

 

W roku szkolnym 2014/2015 przyłączyliśmy się po rak kolejny do kolejnej, VII edycji edukacyjnego programu ekologicznego dla przedszkoli - "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Program ten to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowanych przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Chcemy zaznaczyć, że w programie bierzemy udział od pierwszej edycji programu tj. od 2008 roku.

 

Koordynator projektu: Marta Dwórznicka

 

 

 

 


 

 

 

Program edukacyjny

Olsztyńskie Pięciolatki Segregują Odpadki

 

 

Program edukacyjny Olsztyńskie Pięciolatki Segregują Odpadki organizowany jest przez Olsztyński Zakład Komunalny i składa się z dwóch części: zajęć w siedzibie placówki przedszkolnej oraz wycieczki po Dziale Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych.

Podczas zajęć w przedszkolu dzieciom przypomniane są podstawowe wiadomości z zakresu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz zasady postępowania z odpadami problemowymi. Ponadto uczestnicy zajęć spotkają się z pacynkami – metalową puszką Tiną i  znaną już dzieciom Kaczką OSKAREM. Ich  zadaniem będzie uświadomienie dzieciom znaczenia segregacji odpadów i procesu recyklingu. Zajęcia edukacyjne w siedzibie przedszkola zaplanowano na 18.02.2015 r.

W trakcie wycieczki po Dziale Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych OZK- pracownik prowadzący w/w zajęcia przedstawia grupie przedszkolnej co dalej dzieje się z odpadami z pojemników do selektywnej zbiórki m.in. jak przebiega sortowanie surowców wtórnych, ich belowanie. Wycieczkę zaplanowano na 22.05.2015.

 

Koordynator projektu: Maria Pytlakowska

 


 

 

Czyste powietrze wokół nas”

- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej


Na przełomie listopada i grudnia w grupie III realizowany był program „Czyste powietrze wokół nas”, który jest organizowany przez Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie. Program obejmował pięć zajęć warsztatowych. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, dowiedziały się o negatywnym wpływie dymu tytoniowego na zdrowie człowieka oraz o skutkach palenia. Podczas realizacji programu dzieci wzięły udział w wycieczce podczas, której obserwowały źródła dymu. Głównym celem programu było zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Koordynator projektu: Romana Bałazy

 

 

 


 

 

 

 

Kolejny raz nasze przedszkolaki uczestniczyły w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh” jako odpowiedź na problem próchnicy zębów wśród dzieci. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych (75 dzieci) we wrześniu 2014 r. przy współpracy z rodzicami, którzy zaopatrzyli dzieci w niezbędne przybory.

Pragniemy już od najmłodszych lat uczyć dzieci wspólnie z mieszkańcami Pastusiowej Krainy jak prawidłowo dbać o zęby i jak walczyć z ,,Robaczkiem – Próchniaczkiem”. Dzieci poznawały nowe wiadomości na temat higieny jamy ustnej, np. czym jest próchnica i co należy zrobić aby jej uniknąć. Celem programu jest również wyrobienie nawyków regularnego i prawidłowego mycia zębów.

W tegorocznej edycji Akademii Aquafresh ustanowiliśmy Rekord Guinnesa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. 30. IX. 2014r. o godz. 12 00 rozpoczęło się wielkie szczotkowanie! To było ciekawe doświadczenie i wspaniała zabawa!

Koordynator projektu: Maria Gutowska

 


 

 

"Szkolny program zbierania zużytych baterii”

 

Od 2007 roku nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie zbierania zużytych baterii prowadzonym przez Organizację Odzysku REBA S.A. Program polega na zbiórce zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Obejmuje on wszystkie rodzaje ogniw, i małych akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i podobnych), które objęte są opłatami depozytowymi. Baterie i ogniwa galwaniczne po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Dlatego przyłączamy się do selektywnej zbiórki baterii, aby nie trafiały one w masie zmieszanych nieczystości, na komunalne składowiska odpadów. Do tej pory udało nam się zebrać 350 kilogramów zużytych baterii.

 

 

 

 

 

 

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010