Home
Ludzie Dobrej Woli PDF Drukuj Email

 

"Ludzie Dobrej Woli"

 

 

Dnia 28 marca 2019r. podczas uroczystej 20 Gali „Ludzie Dobrej Woli”, która odbyła się w Muzeum Warmii i Mazur wyróżniono osoby „Wielkiego Serca”. Statuetkę „Ludzie Dobrej Woli” otrzymują osoby i instytucje, które bezinteresownie niosą pomoc innym.

 

Wśród 10 wyróżnionych osób, które otrzymały statuetkę

„Ludzie Dobrej Woli” znaleźli się

Państwo Małgorzata i Andrzej Wiktorowiczowie,

którzy zostali docenieni za działalność na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie.

 

Małżeństwo państwa Wiktorowicz od wielu lat związane jest z Przedszkolem Miejskim nr 2 w Olsztynie. Mają trójkę wspaniałych dzieci - najstarsza córka -  Antonina - ma już 19 lat, Hanna – 14, a najmłodszy Jaś w tym roku kończy edukację przedszkolną. Opiekę nad nimi w wieku przedszkolnym powierzyli wychowawcom z Przedszkola Miejskiego nr 2.

Państwo Wiktorowicz przez cały pobyt ich dzieci w placówce aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola proponując swoje wsparcie dla wielu działań. Tylko w ubiegłym roku wsparli przedszkole kupując stroje warmińskie dla dzieci i meble o wartości 4.000 zł. oraz Mikołaja o wartości 800,00 zł. W latach poprzednich było to między innymi: dofinansowanie do zakupu wykładzin do grup przedszkolnych, pomoc w realizacji projektu ekologicznego „Poprzez dotyk do poznania - odkrywamy skarby ziemi w lapidarium przedszkolaka i na ścieżce sensorycznej” (wsparcie finansowe). Przez lata kupowali do placówki zabawki, elementy dekoracyjne, wykładziny i  meble.

 

O przyznaniu wyróżnień decyduje kapituła Wielkiego Serca, którą tworzą osoby zaufania publicznego, a jej honorowym przewodniczącym jest prezydent Piotr Grzymowicz. W tym roku członkami kapituły byli:

  • Ewa Zakrzewska - przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej Rady Miasta Olsztyna,
  • Bożena Ziomek - właścicielka Olsztyńskiej Szkoły Biznesu,
  • Wiesław Łubiński - Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC,
  • Andrzej Karski - emerytowany dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Elżbieta Skaskiewicz -dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Monika Michniewicz - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna,
  • W pracach kapituły uczestniczyła również i kapitułę wspierała Ewa Kaliszuk - III zastępca prezydenta Olsztyna.

 

W imieniu całej społeczności przedszkolnej jeszcze raz składam Państwu Wiktorowicz serdeczne podziękowania za okazaną pomoc oraz gratulacje z okazji otrzymanego wyróżnienia.

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

Więcej:

 

 

Bezinteresownie pomagają potrzebującym. W zamku nagrodzono ludzi dobrej woli.

UM Olsztyn: Oto Ludzie Dobrej Woli 2018 roku

Olsztyn. Wybrano Ludzi Dobrej Woli

Ludzie Dobrej Woli odebrali podziękowania i statuetki „Wielkiego Serca”

 

 

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010