Home Rekrutacja na rok 2019/2020
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 PDF Drukuj Email

 

20.05.2019 r.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI


3 i 4 LETNICH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA


NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia

 

3 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 odbędzie się


Z E B R A N I E     O R G A N I Z A C Y J N E

 

dla rodziców dzieci 3 i 4 –letnich,

które 2 września 2019 roku rozpoczną

edukację przedszkolną.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców (prosimy o zabranie obuwia na zmianę).

 

 


 

24.04.2019r.

 

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych

Rodzic (opiekun prawny) kandydata umieszczonego na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązany jest w dniach od 25.04.2019r. do 29.04.2019r. do godziny 15.00 do potwierdzenia woli przyjęcia poprzez dostarczenie podpisanego przez niego oświadczenia woli. Brak oświadczenia oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

 

 


 

06.03.2019r.

 

DZIEŃ OTWARTY

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na dzień otwarty, który odbędą się:

 

 

19 marca 2019 r. (tj. wtorek).

 

Godzina:

9.15 - 11.00

 

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka i opiekuna.

 

 

 


 

 

26.01.2019 r.

 

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

odbędzie się zgodnie z:

 


USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)


ZARZĄDZENIEM NR 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 01 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00 do 7 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

od 8 sierpnia 2019 r.

do 20 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 kwietnia 2019 r. godz. 14.00

21 sierpnia 2019 r. godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 kwietnia 2019 r.

do 29 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 22 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2019 r. godz. 14.00

27 sierpnia 2019 r. godz. 14.00

 

 

Ważne:


Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 19 marca 2019 r. o godz. 8.00

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie do 01 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego "Nabo".

 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie:

 

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

 


Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 

 

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

 

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.


 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Są to następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010