Home Rok 2015/2016
Rok 2015/2016 PDF Drukuj Email

 

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 


,,Dzieciństwo bez próchnicy”


W nowym roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole po raz pierwszy przystąpiło do udziału w programie ,,Dzieciństwo bez próchnicy”. Celem tego projektu realizowanego przez szwajcarską firmę Swiss Contibution, przy współpracy dziewięciu uniwersytetów medycznych w kraju jest  poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat, oraz  wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej wśród dzieci.

W czerwcu 2015 roku szkolenie przeszły koordynatorki programu: Pani Marta Dwórznicka i Pani Maria Pytlakowska. Wszystkie dzieci objęte projektem otrzymały szczoteczki i pasty do mycia zębów, klepsydry do odmierzania czasu niezbędnego do skutecznego szczotkowania ,a także materiały dydaktyczne wraz z pacynką królika Pampusia, który pomoże im utrwalać prawidłowe nawyki higieniczne. Dzieci wezmą udział w cyklu zajęć, a  rodzice będą mogli  skorzystać ze strony internetowej i forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania. Zarówno autorzy programu jak i my  liczymy na to że, - prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej beneficjentów (dzieci, rodziców) wpłynie na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej, wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej.

Koordynator projektu:

Maria Pytlakowska

Marta Dwórznicka 

 

We wrześniu 2015 roku placówka przystąpiła do kolejnej edycji programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Bohaterem programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki nagranym bajkom, przedszkolaki mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Program należy do największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowanych przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Koordynator projektu:

Marta Dwórznicka


 


 

 

 

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój  przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem programu jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. W oparciu o przygotowane materiały i scenariusze dzieci  bawią się i zdobywają wiedzę na wszelkie tematy związane wodą; jej obecnością, znaczeniem dla organizmów żywych a także sposobami jej oszczędzania.

 

Koordynator projektu:

Maria Pytlakowska

 

 


 

 

Szkoła Przyjazna Środowisku

 

W roku szkolnym 2015/2016 placówka pojęła się realizacji działań edukacyjnych zmierzających do uzyskania Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, który jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność przedszkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej, angażują do działań społeczność przedszkolną i lokalną a zadania, które realizują są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Naszym zadaniem priorytetowym w ramach ubiegania się o ww. certyfikat było założenie przedszkolnego lapidarium w ramach projektu geologicznego zatytułowanego „Poprzez dotyk do poznania - odkrywamy skarby ziemi w lapidarium przedszkolaka i na ścieżce sensorycznej”. Pierwsza część naszego projektu została zrealizowana w październiku 2015 roku. Przy zejściu prowadzącym na plac zabaw założone zostało Lapidarium. To miedzy innymi miejsce  przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych. Na terenie naszego geologicznego zakątka znalazły się skały, które możemy spotkać na terenie Warmii i Mazur. Są nimi pospolicie występujące kamienie nazywane w zależności od wielkości: żwirami, otoczkami i głazami narzutowymi. Druga część projektu to ścieżka sensoryczna, która składa się ze skał. Powstała wiosną 2016 roku. Znalazły się w niej takie okazy jak: dolomity, granity, gnejsy. Całość wieńczy tablica edukacyjna pt. "Skały Warmii i Mazur", która mówi nam o tym co to jest skała, jak powstaje, oraz przedstawia skały zgromadzone w lapidarium. Powstanie projektu było świetną okazją do zaproszenia do naszej placówki doktora nauk o Ziemi oraz paleontologa – Pawła, który poprowadził warsztaty dla najstarszych dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się jak pracują paleontolodzy poszukujący śladów życia w coraz starszych warstwach skalnych. Poznały zwierzęta, które żyły w minionych okresach geologicznych – amonity, belemnity, jeżowce, ryby, gady, odkrywały skamieniałości, oglądały skamieniałości wymarłych grup zwierząt i roślin. Kolejnym działaniem, którego podjęliśmy się w roku szkolnym 2015/2016 było założenie Ptasiej Ostoi. Skłoniło nas do tego położenie naszej placówki – na skraju lasu, przy Jeziorze Długim,  a także duży ogród, który codziennie odwiedzają różne gatunki ptaków. Jesienią postawiony został nowy karmnik, dzieci dbały, aby w okresie zimy nie brakowało w nim smakołyków dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Dużą inspiracją do podjęcia obserwacji przyrodniczych był udział w konkursie „Mały ornitolog” organizowany przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci w czasie zajęć w terenie dowiedziały się jakie ptaki mieszkają w okolicy naszego przedszkola, a następnie dokładnie obserwowały kto odwiedza nasz ogród. Odkryliśmy między innymi: bogatkę, sójkę, kosa, wronę siwą, sikorki, kawki. W czasie naszych obserwacji w ogrodzie natrafiliśmy na blado-niebieską skorupkę, którą dzieci potem badały na zajęciach. Nasze przedszkole znalazło się wśród 17 placówek, które otrzymały nagrody za fotoreportaż z obserwacji ptaków. Nagrody finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Koordynator projektu:

Marta Dwórznicka


 


 

 

Celem programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. W ramach realizacji programu organizator zapewnia:

  1. Dostarczanie praktycznych porad żywieniowych oraz materiałów edukacyjnych na temat zdrowej diety małego dziecka.
  2. Organizację konkursów skierowanych do przedszkolaków.
  3. Możliwość półrocznej bezpłatnej współpracy z dietetykiem – specjalistą w zakresie żywienia dzieci w wieku 0 – 6 lat oraz prowadzenia warsztatów dla personelu.

Poprzez warsztaty prowadzone w przedszkolu program ma się przyczynić do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci, co zapewni im właściwy rozwój oraz zmniejszy ryzyko otyłości. W ramach programu przez okres 6 miesięcy edukator przeprowadzi: bezpłatne warsztaty/konsultacje dla personelu dotyczące żywienia małych dzieci oraz analizę jadłospisów przedstawi propozycje doskonalenia żywienia dzieci w placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych. Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest współtworzony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację Nutricia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Koordynator projektu:

Przemysław Fabisiak


 


 

 

Rowerowy Autochodzik – Drogowy Rajd Edukacyjny

 

Jest to wieloetapowy program edukacji komunikacyjnej, który powstał z myślą o zdrowiu i szczęściu dzieci. Programy, pomoce, akcje realizowane są na terenie całego kraju. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Szczególny nacisk program kładzie na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego – dzisiaj i w przyszłości. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca. Efektywny proces nauczania oparty na przekazywaniu wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe. Rozwijanie praktycznych umiejętności u dzieci do 7 lat, które w sposób naturalny i bez specjalnego wysiłku nabywają różnoraką wiedzę, w tym o zachowaniu na drodze. Organizatorem akcji jest WORD Olsztyn i Michelin Polska.

Koordynator projektu:

Marta Dwórznicka

 

 


 

 

 

ZBIERAJ BATERIE!  to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorem programu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A., która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w zbiórkę baterii prowadzoną na terenie przedszkola, która trwa przez cały rok szkolny ponieważ obok działań edukacyjnych przedszkole bierze udział w konkursie na zbiórkę baterii. Raz w roku, pod koniec semestru, placówki oświatowe biorą udział w MIESIĄCU FINAŁOWYM ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII i AKUMULATORÓW – do wygrania atrakcyjne nagrody!

 

Koordynator projektu:

Maria Pytlakowska


 


 


IV edycja akcji Zbieramy Nakrętki

 

Rok szkolny 2015/2016 to kolejny rok, w którym przedszkole po raz kolejny przystępuje do akcji: „Wkręć się – zbieraj nakrętki” organizowanej przez Fundację „Przyszłość dla Dzieci”.

 

Na terenie przedszkola zbieramy plastikowe nakrętki po różnego rodzaju napojach, obojętnie jaki kształt i kolor. Zasada jest prosta: zgniatasz i wyrzucasz butelkę lub karton pamiętasz, aby nakrętkę zostawić! Liczy się ilość – im więcej nakrętek zbierzemy, tym więcej Dzieci otrzyma od Fundacji sprzęt rehabilitacyjny i leki.

 

Dnia 17 września 2015r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł pt. „Nakrętki zbieram, bo chcę pomagać!”, w którym opisana zastała akcja zbiórki plastikowych nakrętek, w której uczestniczy przedszkole. Bohaterami artykułu zostały między innymi nasze przedszkolaki. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz do czynnego włączenia się w IV edycję akcji: „Zbieram nakrętki” organizowanej przez Fundację „Przyszłość Dla Dzieci”. Pojemnik na nakrętki znajduje się w szatni przedszkolnej.

 

Link do artykułu - Nakrętki zbieram, bo chcę pomagać!

Koordynator zbiórki nakrętek na terenie przedszkola:

Maria Pytlakowska


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010