Home
Przerwa wakacyjna, projekt unijny - plac zabaw PDF Drukuj Email

 

10.04.2019 r.

 

Informacja dotycząca realizacji projektu unijnego:

„Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie”

 

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci.

Z ogromną radością informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 2 wraz z ociepleniem ścian piwnicznych budynku przedszkola dobiega końca. Dnia 9 kwietnia 2019r. dokonano otwarcia ofert na ww. prace. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, dwie z nich mieszczą się w kwocie, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Informacja z otwarcia ofert.

 

 

Jestem dobrej myśli, że wszystkie formalności zostaną dochowane i w maju 2019r. ruszy długo wyczekiwana przez wszystkich budowa nowego placu zabaw z prawdziwego zdarzenia.

 

Poniżej przedstawiam wizualizację zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie.

 

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

 

 

 


Olsztyn, dnia 08.02.2019 r.

 

Drodzy Rodzice.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie informuje, że na podstawie decyzji Prezydenta Olsztyna - Pana Piotra Grzymowicza ustalona została przerwa w pracy placówki w terminie od 1 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

Przerwa w pracy Przedszkola wynika z konieczności przeprowadzenia prac związanych z realizacją projektu „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i Jeziora Długiego w Olsztynie”, który zakłada między innymi kompleksowe zagospodarowanie terenu placówki. Zakres prowadzonych robót wyklucza pobyt dzieci w przedszkolu.

 

Przemysław Fabisiak

 


 

 


 

 

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci

 


Z ogromną radością informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18.

Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

 


Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazł się nasz projekt zatytułowany:


„Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie”

 


Koszt całkowity projektu (PLN) 2 339 682,68


Kwota wnioskowanego dofinansowania (PLN) 1 988 730,28

 

 

Celem projektu jest ochrona czynna nietoperzy, kanalizowanie ruchu turystycznego, a przede wszystkim powstanie ścieżki edukacyjnej „Ekospacer Przedszkolaka” łączącej Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 w Olsztynie. Na trasie ekospaceru rozmieszczonych zostało 13 tablic edukacyjnych, które są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tablice mają na celu edukację dzieci, młodzieży a także osób dorosłych oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Powstała również specjalna strona internetowa poświęcona projektowi, na której znajdują się szersze opisy zwierząt i roślin występujących na terenie ekospaceru. Użytkownicy będą mogli ją odnaleźć w bardzo prosty sposób za pomocą kodów QR zamieszczonych na tablicach edukacyjnych. Projekt zakłada również kompleksowe zagospodarowanie terenu obydwu placówek.

 

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.08.2019 r.

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 


Projekt ścieżki edukacyjnej „EKOSPACER PRZEDSZKOLAKA”  łączącej Przedszkole Miejskie Nr 2 z Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Olsztynie.

 

 

Projekt zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

Więcej o projekcie na:

http://ekospacer.pl/

 

 


 

 

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010