Statut

Warto zajrzeć

Polecamy strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Odwiedzający on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Licznik

wizyt wczoraj: 49
wizyt dzisiaj: 3
wizyt przez miesiąc: 828
wizyt wszystkich: 98970
max. dziennie: 3930
max. miesięcznie: 11514
obejrzano zakładek dzisiaj: 11

Administrator

Home Rekrutacja na rok 2018/2019
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 PDF Drukuj Email

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI

 

3 i 4 LETNICH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia

 

5 czerwca 2018r. o godzinie 15:30 odbędzie się


Z E B R A N I E     O R G A N I Z A C Y J N E

 

dla rodziców dzieci 3 i 4 –letnich,

które 1 września 2018 roku rozpoczną

edukację przedszkolną.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 


12.04.2018r.

SZANOWNI  PAŃSTWO

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

12 kwietnia 2018 roku o godz. 1400 ogłoszona została lista dzieci przyjętych do przedszkola.

 

Placówka posiada 4 wolne miejsca w związku, z czym  – w okresie od 18 kwietnia od godz. 8.00 do 24 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00  – trwać będzie postępowanie uzupełniające.

 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do przedszkoli, które dysponują wolnymi miejscami. Dokonywane będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, strony internetowej uzupelniajaca-przedszkola-olsztyn.nabory.pl według zasad zamieszczonych poniżej.

 

 

 


 

22.01.2018 r.

 

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

odbędzie się zgodnie z:

 


USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).


ZARZĄDZENIEM Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.


UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 18 kwietnia 2018 r.

od godz. 8.00

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca 2018 r.

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2018 r.

godz. 14.00

9 maja 2018 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018 r. godz. 14.00

15 maja 2018 r.

godz. 14.00

 

 

Ważne:


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 5 marca 2018 r. o godz. 8.00

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego "Nabo".

 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 4 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stroni:

 

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

 


Rodzic może wybrać 3 przedszkola .


Pisemny wniosek należy złozyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

 

 


 

 

05.03.2018r.

 

DZIEŃ OTWARTY

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na dzień otwarty, który odbędą się:

 

 

13.03.2018 r. (tj. wtorek).

 

Godzina:

9.00 - 11.00

 

 

 

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka i opiekuna.

 

 

 


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010