Home
Roczny program pracy PDF Drukuj Email

 

 

Priorytetem rocznego programu pracy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019 jest:

 

Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci.

 

Cele:

  • zapoznanie z tradycjami regionu Warmii i Mazur oraz z ważnymi świętami;
  • rozwijanie poczucia przynależności do Ojczyzny;
  • poznanie faktów z historii Polski prowadzących do odzyskania niepodległości;
  • kształtowanie szacunku do symboli narodowych;
  • pielęgnowanie pamięci o przeszłych pokoleniach walczących o wolność naszej Ojczyzny.

 

 

Zadania:

1. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie więzi  z  krajem ojczystym  i  regionem.

 

2. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej.

 

3. Wywieranie wpływu na umacnianie więzi rodzinnych.

 

 

Roczny program pracy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie na rok szkolny 2018/2019

 


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010