Home
Zajęcia dodatkowe PDF Drukuj Email

 

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE  BEZPŁATNE

Prowadzone w roku szkolnym 2018/2019

 

Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 6 godzin tygodniowo. Po 2 godziny w każdej grupie. Zajęcia są organizowane dla wszystkich dzieci wymagających pomocy logopedycznej. Prowadząca: neurologopeda mgr Lidia Kotlińska - Szulc.

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 4 godziny tygodniowo dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia. Prowadząca: mgr Sylwia Orlich.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia (tj. muzyczne, matematyczne, plastyczne) w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 3 godziny tygodniowo. Prowadząca: mgr Ewelina Pietrusińska.

 

Zajęcia z języka angielskiego: dla wszystkich dzieci w ramach realizacji podstawy programowej.

 

Zajęcia z katechezy: 2 razy w tygodniu. Prowadząca: nauczyciel katecheta mgr Elżbieta Okulewicz.

 

Koncert Filharmonii Olsztyńskiej: 1 raz w miesiącu.

 

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE – DODATKOWO PŁATNE PRZEZ RODZICÓW

 

Zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne przez rodziców, mogą być organizowane w przedszkolu po zakończeniu przez dziecko zajęć wychowania przedszkolnego, tj. po zadeklarowanej godzinie pobytu dziecka w przedszkolu. W roku szkolnym 2018/2019 oferta zajęć dodatkowych, płatanych przez rodziców przedstawia się następująco:

 

Szachy: 1 raz w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadzący Pan Krzysztof Budrewicz. Zajęcia odbywają się, w każdy czwartek w godzinach: 14.15 - 14.45.

 


Zajęcia taneczne: 2 razy w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadząca Pani Adrianna Chalecka  – instruktor tańca. Zajęcia odbywają się, w każdy poniedziałek oraz w każdą środę w godzinach: 15.00 - 15.30.


Zajęcia taneczne prowadzone są przez:

„Szkołę Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy” ul. Jaroszyka 3,


Kontakt:

Instruktor: Pani Adrianna Chalecka: 531 866 960

Biuro Szkoły Tańca: 515 910 667

 

 

Zajęcia z robotyki: 1 razy w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadzący Pan Michał Gardziejewski. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach: 15.30 – 16.00.

Szczegółowych informacji udziela Pan Michał Gardziejewski: 608 775 709

 

 

Zajęcia z języka angielskiego: 2 razy w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadzący zajęcia szkoła językowa What’s up? – Angielski dla dzieci. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach: 15.00 – 15.30 (dzieci młodsze), 15.40 – 16.10 (dzieci starsze).

 

Akrobatyka: 1 razy w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadzący Magdalena Przyborowska-Świderska AKTYWNY CZAS. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach: 14.20 – 14.50 (dzieci młodsze), 14.50 - 15.20 (dzieci starsze).

 

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW


Warsztaty muzyczno – ruchowe: 2 raz w tygodniu, czas trwania zajęć 30 minut. Prowadząca Pani Barbara Sołtysiak.

 

 


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010