Home
Opłaty PDF Drukuj Email

 

 

 

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lutego 2017 roku opłaty za korzystanie z usług przedszkola oraz opłaty za wyżywienie należy dokonywać przelewem

 

 

do dnia 10 każdego miesiąca

(liczy się data wpływu środków)

 

 

na rachunek bankowy przedszkola prowadzony przez PKO Bank Polski SA.

 

 

08 1020 3541 0000 5402 0290 8192

 

 

 

W tytule przelewu należy wskazać:

imię i nazwisko dziecka

oraz określić wysokość opłaty za pobyt i wysokość opłaty za wyżywienie.

 

 

 

 

Po ostatnim ustalonym dniu  zbierania opłat wg. umowy czyli po 10 każdego miesiąca naliczane są odsetki z „tytułu  nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie”.

 

 

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXVIII/409/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 21 października 2016 r., poz. 4080).


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010