Home
Rozkład dnia PDF Drukuj Email

 

 


 

 

jj jkkkkkkkkkkkkkkj ROZKŁAD

DNIA

 

 

 

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne itp. Umacnianie więzi z rówieśnikami: wymiana doświadczeń, zabawy, zajęcia wg. inwencji dzieci, prace porządkowo – gospodarcze. Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka, działania wspomagające rozwój dziecka.

 

8.00-8.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

 

8.30-9.00   ŚNIADANIE

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 

9.00-10.00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych będących realizacją treści wynikających z programu wychowania przedszkolnego kierowanych przez nauczyciela, inspirowanych przez dzieci.

 

10.00-10.15       II ŚNIADANIE

 

10.15-11.15

Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu – zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Zabawy dowolne w ogrodzie. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zabawy, zajęcia wg. zainteresowań dzieci w Sali.

 

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

 

11.30-12.00       OBIAD

 

12.00-14.10

Odpoczynek – dzieci młodsze. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Gry i zabawy w Sali lub w ogrodzie wynikające z umowy cywilnoprawnej oraz inicjatywy dzieci.

 

14.10-14.30       PODWIECZOREK

 

14.30-16.30

Podsumowanie wydarzeń dnia. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka. Gry i zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich zainteresowania. Dowolna działalność dzieci, gry i zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 


 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010